Винените райони на Дунавския регион

Забележителни археологически находки и музеи, ресторанти и винарски изби, красиви селища и природни паркове, гостоприемство и приятелско отношение - ключови съставки за незабравима почивка край Дунав.

В Дунавския регион в България могат да бъдат обособени три основни винени района, които, според географското си разположение, се определят като Северозападен, Северен централен и Северен. Тези три района и винарските изби, които ги представляват, са съставна част от международния Дунавски винен маршрут, който се простира в четири държави от Средното и Долно течение на река Дунав - Хърватска, Сърбия, България и Румъния, и който обхваща повече от 20 значими археологически обекта и 12 винени района, подбрани според традицията във винопроизводството, която носят от Римски времена. Маршрутът е сертифициран като Европейски културен маршрут от Европейския институт за културните маршрути към Съвета на Европа.

Винените райони в Дунавския винен маршрут в голяма степен се припокриват със зоните, където Римските легиони са отглеждали лозовите си плантации. За местното население, които се трудели и живели заедно с Римските войници, може да се каже, че "да се държат по Римски" или в някакъв смисъл "да бъдат Римляни" било равнозначно на това да се сближат с внесената от Средиземноморието нова напитка. Климатичните и природни условия сходни до тези, които накарали античните гърци и римляните да развият витикултурата при походите си и в Дунавския регион, впоследствие са изиграли суъществена роля за възраджането на винопроизводтсвото в модерни времена.